Tuesday, March 18, 2014

Teaser Tuesday!

Cartea zilei - "Casa de pe plajă" de Jane Green
Today's book - "The beach house" by Jane Green


Reguli:

 1. Ia cartea pe care o citești acum
 2. Deschide-o la o pagină aleatorie
 3. Copiază două propoziții de pe pagină (având grijă să nu fie spoilere, să nu ofere prea multe informații și să nu strice lectura pentru alții)
 4. Notează titlul și autorul cărții

Rules:
1. Grab your current read
2. Open to a random page
3. Share two (2) “teaser” sentences from somewhere on that page (Be sure not to include spoilers and make sure that what you share doesn't give too much away! You don’t want to ruin the book for others!)
4. Share the title & author


My teasers:

"Iar dorința este un lucru primejdios, mai ales când viața ta a intrat într-o rutină, când ai uitat cât de amețitoare, cât de mistuitoare poate fi. Căci dorința nu e doar incitantă, creează dependența și, odată ce ai gustat din ea, e greu să te îndepărtezi ."
Jane Green, Casa de pe plajă

"And lust is a dangerous thing, particularly when your life is settled, when you have forgotten how quite how heady how all-consuming it can be. For lust is not just thrilling, it is addictive, and once you have a taste for it, it is very difficult to walk away."
Jane Green, The beach house

No comments:

Post a Comment