Important

 Conținutul postărilor aparține blogului bibliopheelings.blogspot.com și orice formă de copiere a acestuia fără acordul auorului este interzisă și pedepsibilă prin lege. 
 Singurul autor al postărilor de pe blog este Sophiesticat și ea se obligă să acorde credit persoanelor de la care împrumută sau copiază fragmente de text, opinii sau poze. 


All content belongs to bibliopheelings.blogspot.com and any form of reproducing it without the author's permission is strictly prohibited and punishable by law.
The sole author of the posts on this blog, Sophiesticat, will give credit to the persons from whom she borrowed/copied content, opinions or pictures.